Saker til politisk behandling 2011

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
19
 
2
 
19
 
 
24
 
 
 
 
Bygningsrådet
4
18
1
15
8
22
5
5
3
24
7
28
 
17
30
20
4
18
 
 
Bystyret
27
17
31
28
19
16
 
25
29
20
 
 
Byutviklingskomite
13
3
17
7
5
31
 
 
11
8
 
 
 
Eldrerådet
12
 
16
6
4
25
 
 
17
7
 
 
 
Finans- og næringskomiteen
13
 
17
7
5
26
 
 
11
8
 
 
 
Formannskapet
4
18
25
1
8
15
1
8
15
22
29
5
12
27
3
10
18
24
31
7
15
21
28
 
2
17
30
6
20
4
18
25
 
 
Helse- og velferdskomiteen
12
2
16
6
4
25
 
 
10
 
 
 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
11
1
15
5
3
24
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollkomite
10
 
14
4
2
23
6
 
8
5
 
 
 
Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen
11
1
15
5
3
24
 
 
9
6
 
 
 
Oppvekstkomite
12
2
16
6
4
25
7
 
10
 
 
 
 
Ungdommens bystyre
24
 
 
 
26
15
 
 
28
 
 
 
Ungdommens bystyre - byutviklingskomite
 
16
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdommens bystyre - formannskap
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
Ungdommens bystyre - kulturkomite
 
16
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdommens bystyre - oppvekstkomite
 
16
30