Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 07.06.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 07.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 07.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0025/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)