Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 06.06.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 06.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 06.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0015/11 SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/11 FORVALTNINGSREVISJON- HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart