Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 27.04.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Formannskapet den 27.04.2011. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 27.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0067/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0125/11 GNR 119/2, BRATSBERG ØSTRE, KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNADOM KONSESJON Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0126/11 ERFARINGER MED PROSJEKTET GRØNNE ENERGIKOMMUNER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0127/11 VIKÅSEN VANNTUNNEL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0128/11 NIDARØ. VURDERING UTBYGGINGSPOTENSIALET. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0129/11 Museene i Sør-Trøndelag - fordeling av regionalt tilskudd for 2010-2013 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0130/11 ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0131/11 ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0132/11 TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0133/11 Inndragning av skjenkebevilling RHF AS - Restauranthuset Frakken Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0134/11 Inndragning av skjenkebevilling Lille London A/S - Lille London Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0135/11 Inndragning av skjenkebevilling News AS - Rick's Cafe Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)