Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 04.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 04.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 04.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0004/11 NYTILSETTING AV SEKRETARIATSLEDER FOR KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0005/11 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0006/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0007/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart