Ungdommens bystyre

Møtested: Bystyresalen
Tidspunkt: 26.05.2011 15:30

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Ungdommens bystyre den 26.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 26.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0021/11 UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON-MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet