Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 21.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 21.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 21.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0180/11 KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET OG FINANSIERING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0189/11 SKOLESVØMMING Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0190/11 VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0191/11 STATUSOPPDATERING FOR TRONDHEIM KOMMUNES HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0192/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)