Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 03.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 03.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 03.05.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 03.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0034/11 Kommuneplanens arealdel 2012-2024 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0036/11 ST. OLAVS GATE 4, SØKNAD OM ENDRING AV BOLIG I BEVARINGSREGULERT OMRÅDE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0037/11 DETALJREGULERING AV FJORDGATA 74/76, 78 OG 80 OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0038/11 HAAKON VII'S GATE 8-10, FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0039/11 LITLGRÅKALLEN-KOBBERDAMMEN-FJELLSETER, OMRÅDEREGULERING, FASTSATT PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0040/11 DETALJREGULERING AV JOHAN TILLERS VEG, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0041/11 INNSPILL MALVIK KOMMUNE, KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 - 2021 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0042/11 DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM - KLAGESAKSBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0043/11 PERSAUNET, OMRÅDE B6, ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV 18.01.11 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0044/11 DETALJREGULERING AV NEDRE GRILSTADKLEIVA, GNR 17 BNR 113 M. FL., OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0045/11 SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV SELSBAKKVEGEN 36 B (MUNKVOLL NÆRINGSPARK) Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)