Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 07.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 07.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 07.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0008/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0009/11 SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV VARMEANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0010/11 KOMMUNAL FGARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ TILLER Pdf Framlegg Satt på sakskart
0011/11 NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)