Helse- og velferdskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 02.02.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 02.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 02.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0004/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart Beh (4)