Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg - Konstituerende møte
Tidspunkt: 20.10.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 20.10.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0138/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0139/11 Forslag om innføring av parlamentarisme Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0140/11 Endring av kontrollkomiteens reglement Pdf Framlegg Satt på sakskart
0141/11 Komitestruktur og reglement Pdf Framlegg Vedlegg (4) Satt på sakskart
0142/11 Valg i konstituerende bystyremøte 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart