Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 23.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 23.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 23.05.2011 Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0012/11 FORVALTNINGSREVISJON: TRONDHEIM KOMMUNES HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0013/11 HALVÅRSPLAN ANDRE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart