Helse- og velferdskomiteen

Møtested: Kattem Helse- og velferdssenter, Olava Skomakersv 3, Kattem
Tidspunkt: 12.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 12.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 12.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 INNFØRING AV FRITT BRUKERVALG I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE ANDREASSEN (FrP) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0003/11 HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0004/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)