Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 28.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 28.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 28.06.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 28.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0070/11 NINA, HØGSKOLERINGEN, GLØSHAUGEN VESTRE GNR 405 BNR 177, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Pdf Framlegg Vedlegg (7) Satt på sakskart
0063/11 DETALJREGULERING AV ØSTMARKVEIEN 2 OG 4 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Klar for behandling i utvalget
0066/11 OMRÅDEREGULERING AV LADE ALLÉ 59 -73 SLUTTBEHANLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Klar for behandling i utvalget Beh (4)
0065/11 DETALJREGULERING AV LADE ALLÉ 80, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Klar for behandling i utvalget
0064/11 DETALJREGULERING AV SKYÅSVEGEN 32, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Klar for behandling i utvalget
0068/11 DETALJREGULERING AV MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (14) Klar for behandling i utvalget Beh (3)
0060/11 TUNGAVEGEN 63 A OG B, 67 A OG B OG 71 A OG B, SØKNAD OM TILBYGG - KLAGESAKSBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Klar for behandling i utvalget Beh (1)
0067/11 DETALJREGULERING AV MYRSADVEGEN 1 OG 3, ÅSHEIM SKOLE OG IDRETTSANLEGG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Klar for behandling i utvalget