Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 20.09.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 20.09.2011. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 20.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0087/11 DETALJREGULERING AV HARALD HÅRFAGRES GATE 1-11B og HÅKON VII`S GATE 9 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (14) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0090/11 LEIRAAS, LEIRÅS DEPONI, SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0091/11 DETALJREGULERING AV MELLOMILA 90 A OG B, SAMT DEL AV GNR 417 BNR 1, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0092/11 DETALJREGULERING AV ENGSTRØMBAKKEN 16, DEL AV HUMLEHAUGEN, GNR 25 BNR 2 OG 155, GJENOPPTAK AV REGULERINGSFORSLAG, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0093/11 DETALJREGULERING AV LADE ALLE 59 - 73, OMRÅDEPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0094/11 DETALJREGULERING AV NEDRE GRILSTADKLEIVA, GNR 17 BNR 113 M. FL., SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)