Ungdommens bystyre - byutviklingskomite

Møtested: Storsalen 2. etg
Tidspunkt: 06.04.2011 15:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre - byutviklingskomite den 06.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 Valg av nestleder i miljø- og byutviklingskomiteen, Ungdommens bystyre 2011-2012 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0004/11 NYHAVNA KOMMUNEDELPLAN - PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart Beh (2)