Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 18.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 18.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0147/11 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0148/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0149/11 KRISEPLASSER FOR RUSMISBRUKERE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0150/11 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0151/11 UNGDOMSPAKKEN 2009 - 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0152/11 SØKNAD OM STØTTE TIL BESØK AV FOTBALLAG FRA PETACH-TIKVA UNDER SKANDIA CUP Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0153/11 KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0154/11 ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0155/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart