Ungdommens bystyre - byutviklingskomite

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 16.02.2011 15:30

Det er ingen møtedokumenter for valgt møte

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0007/10 NIDARVOLL/SUNNLAND, FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLAN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (2)
0002/11 Lillebyområdet, oppstart av områdereguleringsplan og fastsetting av planprogram Pdf Framlegg Vedlegg (4) Satt på sakskart Beh (2)
0003/11 Valg av nestleder i miljø- og byutviklingskomiteen, Ungdommens bystyre 2011-2012 Pdf Framlegg Satt på sakskart