Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 17.02.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 17.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 17.02.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 17.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0014/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart Beh (6)
0015/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0016/11 Plan for habiliteringstjenester barn og unge 2010 - 2014 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0017/11 SANDMOEN, DEL AV 313/585, DETALJREGULERING AV KOLLEKTIVANLEGG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0018/11 ENDRINGER FOR SENTERPARTIET, SØKNADER OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0019/11 NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0020/11 ENDRING FOR ARBEIDERPARTIET, SØKNAD OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart