Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 10.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 10.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 10.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0136/11 ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0141/11 BOLIGPROGRAMM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Satt på sakskart Beh (6)
0142/11 BRUK AV TILDELTE MIDLER TIL ÅRETS BARNE- OG UNGDOMSKOMMUNE 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0143/11 Erfaring med bruk av piggdekk i Trondheim etter avviklingen av gebyrordningen. Status for sesongen 2010/2011 og videreføring Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0144/11 HEGGSTADMOEN FYLLPLASS. AVSLUTNINGSPLAN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0145/11 DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart