Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 04.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 04.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 04.05.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 04.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0010/11 SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0015/11 VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0019/11 TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0020/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0021/11 ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0018/11 NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0022/11 ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)