Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 18.10.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.10.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 18.10.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Formannskapet den 18.10.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Formannskapet den 18.10.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0258/11 SOMMERSETER - LEIEKONTRAKT MED TRONDHEIM GOLFKLUBB Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0266/11 KULTUR- OG FRITIDSTILBUD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0267/11 ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Pdf Framlegg Satt på sakskart
0268/11 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OG TRONDHEIM KOMMUNE 2011-2013 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0269/11 PRINSIPPER FOR AKTIVITET I MIDTBYEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0270/11 HØRINGSSVAR NOU 2011:14 BEDRE INTEGRERING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0271/11 HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE LOVER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0272/11 Styring - forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Høring Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0273/11 SKOLESVØMMING - SVØMMEOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0274/11 Trafikalt grunnkurs og mopedopplæring - oppfølgingssak Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart