Eldrerådet

Møtested: Møterom A
Tidspunkt: 04.05.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 04.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Eldrerådet den 04.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0011/11 HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart