Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 15.02.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 15.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 15.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0038/11 TILBUDET VED SKOLEAVDELINGEN PÅ KALVSKINNET SKOLEÅRET 2011 - 2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0045/11 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0046/11 Svartlamoen Boligstiftelse - forlengelse av leiekontrakt Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0047/11 Trondheim Energi Fjernvarme AS, Høring av søknad om utvidet fjernvarmekonsesjon i Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0048/11 FORDELING AV MIDLER TIL ØKT LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0049/11 Gnr 166 bnr. 1 - Søknad om deling etter jordloven - tilleggsjord. Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0050/11 ETABLERING AV NYE LEISTAD BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0051/11 2011 BELASTNING AV FOND KONSESJONSAVGIFT TIL DRIFT AV NETTVERKSKREDITTORDNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0052/11 2011 MEDLEMSKAP I FORENINGEN MIDT-NORGE OLJE OG GASS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0053/11 HØRING AV RAPPORTEN "KULTURSKOLELØFTET-KULTURSKOLE FOR ALLE" Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0054/11 HØRING - SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0055/11 HØRINGSUTTALELSE: UTKAST TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart