Oppvekstkomite

Møtested: Festningen Barnehage
Tidspunkt: 12.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 12.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 12.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0037/10 KOSTNADENE I BARNEVERNET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0001/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0003/11 OPPRETTELSE AV ET EGET BRUKERUTVALG FOR BARNEVERNET I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0004/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart Beh (1)