Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 01.02.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 01.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 01.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0002/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0005/11 Plan for habiliteringstjenester barn og unge 2010 - 2014 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart