Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 30.08.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 30.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 30.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0192/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0239/11 Forskrift om adgang til jakt på bever i Trondheim kommune Pdf Framlegg Satt på sakskart
0240/11 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0241/11 DRIFT AV BYDELSKAFÈER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0242/11 HELSEFREMMENDE TRONDHEIM - RAPPORT FRA INNSATSTEAMET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0243/11 KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING AUGUST/SEPTEMBER 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0244/11 Gnr 325/2 Tillerringen - Klage på avslag på søknad om konsesjon. Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart