Byutviklingskomite

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Tidspunkt: 08.09.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Byutviklingskomite den 08.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Byutviklingskomite den 08.09.2011 Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0023/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Behandlet Beh (5)
0040/11 KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNINGER AV TO ALLMENNINGER VED NIDELVA, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Behandlet Beh (4)
0041/11 DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5, NYHAVNA BRANNSTASJON, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Behandlet Beh (2)
0042/11 DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Behandlet Beh (4)
0043/11 DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG, GANG- OG SYKKELBRU SKANSEN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0044/11 DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0045/11 DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEIEN 11 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Behandlet Beh (3)
0046/11 DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Behandlet Beh (2)
0047/11 DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0048/11 DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA - ROTVOLL SAMT SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868) SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0049/11 EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Behandlet
0050/11 OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Behandlet
0051/11 KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Behandlet