Eldrerådet

Møtested: Møterom A
Tidspunkt: 12.01.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 12.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Eldrerådet den 12.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)