Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 03.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 03.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 03.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0014/11 HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0015/11 TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/11 INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET - OPPFØLGING AV BARN AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)