Ungdommens bystyre - oppvekstkomite

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 16.02.2011 15:30

Det er ingen møtedokumenter for valgt møte

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0002/11 Valg av nestleder i oppvekstkomiteen, Ungdommens bystyre 2011-2012. Pdf Framlegg Satt på sakskart