Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 07.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 07.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 07.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0052/11 SUNNLANDSVEGEN 4, FORESPØRSEL OM REGULERINGSENDRING FRA NÆRING TIL BOLIG Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0058/11 DETALJREGULERING AV ØYSTEIN MØYLAS VEG 25 OG 27, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0059/11 DETALJREGULERING AV ELGESETER GATE 55 OG 57, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0060/11 TUNGAVEGEN 63 A OG B, 67 A OG B OG 71 A OG B, SØKNAD OM TILBYGG - KLAGESAKSBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0061/11 LILLE GRÅKALLEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN § 10 FOR BRUKSENDRING AV BYGG - MOT-CAMP Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0062/11 RINGVOL, 156/1, SUNDET VESTRE, 154/1, OG LAUGLO, 153/2, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OMLEGGING AV LYSLØYPE, NYE STOLPER OG NY SKIBRU Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart