Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 17.08.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 17.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 17.08.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Formannskapet den 17.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0223/11 AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0231/11 Torvet - orientering om status og arbeidet framover Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0232/11 OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMUNALE VEGENE I TRONDHEIM. NYTT SAKSFREMLEGG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0233/11 NYTT REGELVERK OG NYE SATSER FOR UTLEIE AV GATEGRUNN I TILKNYTNING TIL MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0234/11 ÅSVEIEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - RAMMER FOR VIDERE PLANLEGGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0235/11 UTTALELSE - GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVEN - MOMO WALDORFSKOLE AS Pdf Framlegg Vedlegg (17) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0237/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0238/11 MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart