Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 26.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 26.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 26.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0015/11 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0016/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0017/11 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0018/11 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart