Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 28.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 28.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 28.04.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 28.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0040/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ TILLER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0041/11 SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV VARMEANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0042/11 ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0043/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0044/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0045/11 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0046/11 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0047/11 ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0048/11 DETALJREGULERING AV BRØSETVEGEN 26 OG 28, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (13) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0049/11 DETALJREGULERING AV ARNE GARBORGS VEG 31, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0050/11 DETALJREGULERING AV TUNGASLETTA 6, GNR/BNR 15/77, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0051/11 SKJENKETID- PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE (FrP) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0052/11 ENDRINGER FOR SV - FRITAK/SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart