Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 30.08.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 30.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 30.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0068/11 DETALJREGULERING AV MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (14) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0075/11 DETALJREGULERING AV LANGØRJAN ØVRE, FORSLAG TIL REGULERING OG DRIFT AV VINDMØLLE, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0080/11 REGISTRERING AV BARNETRÅKK I TRONDHEIM KOMMUNE PLAN FOR VIDEREFØRING AV PROSJEKT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0081/11 NYHAVNA KOMMUNEDELPLAN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0082/11 DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG, GANG- OG SYKKELBRU SKANSEN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0083/11 KOMMUNEDELPLAN FOR LADE OG LEANGEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG OPPSTART Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0084/11 DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0085/11 DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEIEN 11 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0086/11 DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0087/11 DETALJREGULERING AV HARALD HÅRFAGRES GATE 1-11B og HÅKON VII`S GATE 9 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0088/11 DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0089/11 DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA - ROTVOLL SAMT SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868) SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart