Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 24.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 24.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 24.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0046/11 DETALJREGULERING AV GRANHAUG OG SÅSVOLLEN GNR 266 BNR 7 OG 8 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0047/11 OMRÅDEPLAN FOR SLUPPENVEGEN 5-25 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0048/11 STRATEGISK KOMMUNEDELPLAN FOR RV 706 SLUPPEN - STAVNE SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0049/11 DETALJREGULERING AV HAVSTEIN GÅRD SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (17) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0050/11 DETALJREGULERING AV BLAKLIVEGEN 10 GNR/BNR 83/1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0051/11 DETALJREGULERING INDUSTRIVEIEN 47 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0052/11 SUNNLANDSVEGEN 4, FORESPØRSEL OM REGULERINGSENDRING FRA NÆRING TIL BOLIG Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0053/11 DETALJREGULERING AV HARALD BOTHNERS VEG 21 NY VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ STRINDA SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0054/11 DETALJREGULERING AV ERLING SKAKKES GATE 47A, B OG C, KALVSKINNSGATA 1B OG ELVEGATA 6 OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (16) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0055/11 RØSTADBAKKEN GNR 37 BNR 115, SØKNAD UTEN ANSVARSRETT FOR TILBYGG HYTTE Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0056/11 KLÆBUVEIEN 125, SØKNAD OM TILTAK FOR OPPFØRING AV REKLAMEDUKER I HJØRNENE PÅ LERKENDAL STADION MOT STRINDVEGEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0057/11 DETALJREGULERING AV MUNKEGATA 2, 4, 6 OG 8, ERLING SKAKKES GATE 16 OG BISPEGATA 6, TRONDHEIM KATEDRALSKOLE FLERBRUKSHALL, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)