Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 01.02.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 01.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 01.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 Lund Østre - nye vegnavn Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0004/11 KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0005/11 Etablering av dressurområder for hund i Trondheim Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart