Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 29.09.2011 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 29.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 29.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0097/11 BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (13)
0100/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0103/11 VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL, STRATEGIER OG HANDLINGSDEL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0104/11 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0116/11 FORVALTNINGSREVISJON - REHABILITERING AV GRANÅSEN HOPPANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0117/11 FORVALTNINGSREVISJON - PARTNERSKAPET MELLOM KOMMUNE OG STAT I NAV TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0118/11 OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0119/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0120/11 MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0121/11 FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0122/11 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR NY FORMANNSKAPSMODELL Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0123/11 DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0124/11 KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNINGER AV TO ALLMENNINGER VED NIDELVA, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0125/11 DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEIEN 11 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0126/11 DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5, NYHAVNA BRANNSTASJON, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0127/11 DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0128/11 DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0129/11 DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG, GANG- OG SYKKELBRU SKANSEN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0130/11 DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0131/11 DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA - ROTVOLL SAMT SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868) SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0132/11 EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0133/11 KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0134/11 OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0135/11 ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA YNGVE BROX (H) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0136/11 BRUK AV KORPS OG KOR VED ANLØP AV HURTIGRUTA OG CRUISE - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)