Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 25.10.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Formannskapet den 25.10.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0267/11 Etablering av flere småhus for personer med rusproblemer Pdf Framlegg Satt på sakskart
0275/11 Salg av Sluppenveien 9 (Slupplund) Pdf Framlegg Satt på sakskart
0276/11 Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Satt på sakskart
0277/11 Pallum, gnr. 201 bnr. 5, klage på avslag på søknad om deling i henhold til jordloven Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart
0278/11 Rapportering etter forvaltningsrevisjon - Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall Pdf Framlegg Satt på sakskart