Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 02.08.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 02.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 02.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0213/11 BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0214/11 HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0215/11 KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0216/11 UNIVERSELL UTFORMING FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0217/11 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0218/11 MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0219/11 ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN GODKJENNING VEDTEKTER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0221/11 UTTALELSE I FORHOLD TIL AKKREDITTERINGSSØKNAD FOR PH.D I ØKONOMISTYRING VED TRONDHEIM ØKONOMISKE HØYSKOLE/HIST Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0222/11 SØR-TRØNDELAG TEATERVERKSTED - VIDERE DRIFT Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0223/11 AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0224/11 HØRINGSSVAR- UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0225/11 HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0226/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0227/11 SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0228/11 Kommunal garanti for ishall på Leangen - anleggsnr. 1601010505 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0229/11 Flerbrukshallene ved Breidablikk og Utleira: Kommunal medvirkning og økonomi Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0230/11 OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart