Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 15.02.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 15.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 15.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0010/11 SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV PEDER MYHRES VEG 2, RANHEIM SENTEROMRÅDE, PRINSIPPSAK OM HANDELSOMFANG Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0011/11 SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV BRUKSEIER OLSENS VEI 58B M.FL. REGULERINGSENDRING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0012/11 DETALJREGULERING AV HAAKON VII`S GATE 27 OG 27B, HANGAREN - LADE, SAMTYKKEBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0013/11 NYHAVNA KOMMUNEDELPLAN - PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart