Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 27.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 27.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 27.01.2011 Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 27.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0171/10 EFFEKTIVISERING AV TEKNISKE TJENESTER, HERUNDER OGSÅ DE GEBYRFINANSIERTE TJENESTER INNEN VANN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING OG SLA Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0172/10 TRONDHEIM KOMMUNES VENNSKAPSBYSAMARBEID Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0176/10 HEGGSTADMOEN. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG FOR NY GJENVINNINGSSTASJON Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0001/11 KOSTNADENE I BARNEVERNET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0002/11 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0003/11 NY SELSKAPSAVTALE FOR UTVIDELSE AV TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart Beh (2)
0004/11 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0005/11 VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (4)
0006/11 DETALJREGULERING AV DALEN - LADE, TVERRFORBINDELSE GANG- OG SYKKELVEG, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (16) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0007/11 DETALJREGULERING AV BREIDABLIKKVEIEN 39 / FAGERTUNVEGEN 2 - ÅSVEIEN SKOLE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0008/11 DETALJREGULERING AV ST. JØRGENSVEITA 2 OG ERLING SKAKKES GATE 9 OG 11, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0009/11 DETALJREGULERING AV NY HOVEDVEG FOR GILDHEIM - GRILLSTAD SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0010/11 DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0011/11 OPPRETTELSE AV ET EGET BRUKERUTVALG FOR BARNEVERNET I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0012/11 INNFØRING AV FRITT BRUKERVALG I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE ANDREASSEN (FrP) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0013/11 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart