Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 05.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 05.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 05.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0010/11 ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0011/11 VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0012/11 ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0013/11 ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR TJENESTER TIL ELDRE I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)