Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 22.03.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 22.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 22.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0015/11 DETALJREGULERING AV DEL AV TORGÅRD VESTRE FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0017/11 KALVSKINNET, ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNING AV TO ALMENNINGER VED NIDELVA, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0023/11 PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, FORSLAG TIL OFFENTLIG REGULERING FOR TO ALTERNATIVER, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0024/11 DETALJREGULERING AV CITY LADE OG LADEBYHAGEN, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (16) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0025/11 DETALJREGULERING AV TUNGASLETTA 6, GNR/BNR 15/77, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0026/11 DETALJREGULERING AV BRØSETVEGEN 26 OG 28, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (13) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0027/11 DETALJREGULERING AV ARNE GARBORGS VEG 31, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0028/11 KVILHAUG, JONSVATNET, GNR 36 BNR 5, SØKNAD OM TILLATELSE FOR RIVING/NYBYGG UTHUS Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0029/11 KONGSVEGEN 130, GNR 197, BNR 19, SØKNAD OM TILLATELSE FOR OPPSETTING AV GJERDE FOR ETABLERING AV DRESSUROMRÅDE FOR HUNDER Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart