Helse- og velferdskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 10.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 10.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 10.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0014/11 KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0015/11 VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0016/11 BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0017/11 HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0018/11 HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)