Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 24.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 24.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 24.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0137/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0157/11 TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0158/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0159/11 TONSTADBRINKEN 20 - OPPFØRING AV BOFELLESSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0160/11 KOMMUNAL GARANTI FOR VÆRETRØA GRENDELAG, FINANSIERING AV KUNSTGRESS - ANNLEGGSNR 1601085601 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0161/11 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURARENAER. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0162/11 ETABLERING AV ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0163/11 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR HELHETLIG STUDENTPOLITIKK 2011-2012 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0164/11 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0165/11 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart