Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 09.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 09.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 09.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0021/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0022/11 Sentral gate eller plass i sentrum døpes om til "Christian Frederiks gate" eller "Christian Fredreris plass" Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0023/11 Hilsen til minoriteter i Trondheim fra bystyret - privat forslag fra Bekes Berwari (SV) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart