Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 31.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 31.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 31.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0153/11 KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0165/11 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0167/11 TRONDHEIMSREGIONEN - EVALUERING AV PERIODEN Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0168/11 HØRING - NOU 2010:13 ARBEID FOR HELSE - SYKEFRAVÆR OG UTSTØTING I HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart
0169/11 KOMMUNENS UTTALELSE TIL LANDSVERNEPLAN HELSESEKTOREN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0170/11 SLUTTRAPPORT OM SAKSBEHANDLING AV OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - UTVIDET FRIST Pdf Framlegg Satt på sakskart
0171/11 TORGARDEN OG KVENNILD, NYE VEGNAVN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0172/11 KOMPENSAJONSAVTALER FOR VANNRETTIGHETEN I LEIRSJØVASSDRAGET Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart