Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 17.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 17.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 17.03.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 17.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0005/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0006/11 TRONDHEIMSREGIONEN - VEDTEKTSENDRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0007/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)